Obiekt

Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie

Zakres projektu

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji

Adres inwestycji

Raszyn, ul Sportowa 30

Autor projektu

"MD Polska” Sp. z o. o.

Inwestor

Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a