Obiekt

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Zakres projektu

Projekt konstrukcji

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Polskich Marynarzy

Autor projektu

Federacyjne Biuro Architektoniczne FBA S.C. arch. Ryszard Burbicki

Inwestor

F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o. o.

Powierzchnia użytkowa

36 000 m2