Obiekt

Projekt hali tenisowej wraz zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym

Zakres projektu

Projekt wykonawczy konstrukcji

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Wojska Polskiego 127

Autor projektu

"MD Polska” Sp. z o. o.

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. Szczecin, ul. Szafera 7