Obiekt

Modernizacja budynku Sądu Okręgowego przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie

Zakres projektu

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Kaszubska 42

Autor projektu

"MD Polska” Sp. z o. o.

Inwestor

Sąd Okręgowy w Szczecinie Szczecin, ul. Kaszubska 42

Powierzchnia użytkowa

8 500 m2