Obiekt

Zajezdnia Tramwajowa Pogodno

Adres inwestycji

Szczecin, al. Wojska Polskiego 200

Autor projektu

Studio AG, arch. Łukasz Szykuć

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin

Termin realizacji

Zakończony 2015