Obiekt

Przebudowa Huty żeliwa w Śremie. Etap 1 i 2. wraz z montażem linii technologicznych

Zakres projektu

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji

Adres inwestycji

Śrem

Autor projektu

Biuro Architektoniczne. Arch. Łukasz Biernacki

Inwestor

ODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM" S.A.

Termin realizacji

Zakończony 2014/2015