Obiekt

Zabudowa mieszkalna wielorodzinna i usługowa

Zakres projektu

Projekt konstrukcji

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Polskich Marynarzy i St. Kopańskiego

Autor projektu

Federacyjne Biuro Architektoniczne FBA S.C. arch. Ryszard Burbicki

Inwestor

SANIX-TUR DEVELOPMENT