Obiekt

Zespołu zabudowy pensjonatowo – mieszkalnej i rekreacyjno – wypoczynkowej

Zakres projektu

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji

Adres inwestycji

Kołobrzeg, ul. Klonowa / Wylotowa

Autor projektu

RDZ-Architekten arch. Jacek Sudak

Inwestor

ABADES Ewa i Dariusz Strojni Spółka Jawna

Powierzchnia użytkowa

40 200m2