Obiekt

Zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna z usługami w parterach

Zakres projektu

Projekt budowlany konstrukcji

Adres inwestycji

Kołobrzeg, ul. Bałtycka

Autor projektu

Federacyjne Biuro Architektoniczne FBA S.C. arch. Ryszard Burbicki

Inwestor

Bursztynowe Sp. z o. o.